Debitorul CISSO EXPERT CONSULT SRL

1.00 RON

Debitorul CISSO EXPERT CONSULT SRL

Detalii anunt:
0754600788
Adaugat la: 17-01-2020
Expira la: 19-03-2020
Debitorul CISSO EXPERT CONSULT SRL, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Tudor Vladimirescu, nr.42C, camera 1, înscris? în Registrul comer?ului cu nr. J25/167/2006, legal reprezentat prin CII BUFANU ION ?i CII GRADINARU VALENTINA, (”în reorganizare”, ”in judicial reorganisation”, ”en redressment”), conform dosarului 2567/101/2018, aflat pe rolul Tribunalului Mehedin?i, organizeaz? licita?ie public?, cu strigare, în fiecare zi de mar?i a s?pt?mânii, orele 12:00, începând cu data de 21.01.2020, urm?toarele bunuri imobile:
i. Teren situat în Drobeta Turnu Severin, str.Nicolae Iorga, nr.4, jud. Mehedin?i, în suprafa?? de 7184 mp, pe care se afl? edificate C1-cl?dire sediu, având o suprafa?? util? de 1316,62 mp, C2 – spa?ii depozitare, având o suprafa?? util? de 211,20 mp ?i C3-magazie, având o suprafa?? util? de 29,60 mp, având num?r CF 50340 ?i num?r cadastral 50340
ii. Teren situat în Drobeta Turnu Severin, str.Nicolae Iorga, nr.4, jud. Mehedin?i, în suprafa?? de 2118 mp, pe care se afl? edificat? C1-cl?dire, având o suprafa?? util? de 100,78 mp, având num?r CF 50892 ?i num?r cadastral vechi 1199.
Bunurile de mai sus se vând în bloc, libere de orice sarcini; bunurile sunt ipotecate în favoarea B?ncii Transilvania S.A.
?edin?ele de licita?ii vor fi organizate în datele urm?toare: 11.02.2020, 18.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 08.03.2020, 15.03.2020, 22.03.2020, 29.03.2020 orele 12:00, la sediul ales al administratorului judiciar din Drobeta Turnu Severin, str. Avram Iancu, nr.23. Licita?iile de mai sus vor fi sistate la data la care bunurile de mai sus vor fi valorificate.
Pre?ul de pornire la licita?ie este de 735.300 Euro, redus cu 10% fa?? de pre?ul la care a u fost evaluate bunurile de mai sus.. Regimul de aplicare a TVA va fi cel în vigoare la data organiz?rii licita?iei.
Pentru participarea la licita?ie, ofertan?ii vor depune în contul unic de insolven?? al debitorului, respectiv RO65 BTRL RONC RT00 S021 6703, deschis la Banca Transilvania, garan?ia de participare la licita?ie, în cuantum de 73.530 euro, reprezentând 10% din pre?ul de pornire la licita?ie. Plata se va face în lei, la cursul de schimb al BNR de la data efectu?rii pl??ii. De asemenea, ofertan?ii sunt obliga?i s? achizi?ioneze caietul de sarcini de la administratorul judiciar.
Rela?ii la telefon 0754.600.788.


HOME    |    Editia Tiparita    |    Bazar de Constanta API    |    Termeni si conditii    |    Contact

Continut restrictionat !

Pagina pe care doriti sa o accesati, poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!

Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!